Premiekorting voor jongere werknemer

jongere werknemerPer 1 juli 2014 kunnen werkgevers die jongere werknemers in dienst nemen onder voorwaarden een premiekorting krijgen. Per werknemer kan het voordeel oplopen tot € 3.500 per jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze maatregel de jeugdwerkloosheid aanpakken.
De premiekorting geldt voor jongeren die sinds 1 januari 2014 in dienst zijn gekomen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de werknemer moet minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud zijn;
  • de werknemer moet een WW – of bijstandsuitkering hebben op de dag voordat hij/zij in dienst komt;
  • de werknemer moet beschikken over een ‘doelgroepverklaring’ van UWV in geval van een WW-uitkering of van de gemeente in geval van een Bijstandsuitkering.

De premiekorting geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 2 jaar.

Meer informatie kunt je hier vinden.