Werkkostenregeling verplicht

Werkkostenregeling WKRVanaf 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers gelden. Vanaf deze datum kun je als werkgever niet langer kiezen voor toepassing van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen.
Kort samengevat houdt de WKR in dat je als werkgever een bepaald budget krijgt, de vrije werkkostenruimte, waarbinnen je werknemers onbelast en zonder nadere voorwaarden vergoedingen en verstrekkingen kunt toekennen. Per 1 januari 2015 bedraagt deze vrije ruimte 1,2% van totale fiscale loonsom. Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een vrijstelling of een nihil-waardering zodat deze, onder bepaalde voorwaarden, niet ten koste van de vrije ruimte gaan.

Als werkgever heb je de vrijheid om vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als werkkosten zodat deze ten laste van het werkkostenbudget komen, of individueel bij de werknemer te belasten.
Als werkkosten aangewezen vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte zijn onbelast. Bij overschrijding van het budget betaal je als werkgever 80% Loonheffing (eindheffing) over het bedrag waarmee het budget is overschreden.

Gezien de verplichte start per 1 januari 2015 is het verstandig om je alvast voor te bereiden op de WKR. Denk hierbij aan de volgende aspecten:

  1. Inventariseer de huidige vergoedingen en verstrekkingen en de omvang daarvan.
  2. Bereken de omvang van de vrije werkkostenruimte (1,2% van de fiscale loonsom).
  3. Beoordeel de impact van de WKR op de af te dragen loonheffing.
  4. Beoordeel of het wenselijk en mogelijk is om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
  5. Beoordeel of de administratieve processen en/of de inrichting van de financiƫle administratie moeten worden aangepast.
  6. Communiceer eventuele wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en werkprocessen met de werknemers.

Deze stappen kunnen wij uiteraard ook voor je uitvoeren.

Meer informatie over de werkkostenregeling en de verplichte invoering kun je hier op de site van de Rijksoverheid vinden.