Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

Bent u directeur- grootaandeelhouder van een bv? In dat geval is het volgende voor u van belang. Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Dit tarief wordt in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%. Er komt wel een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van uw bv. Bovenop deze eigenwoningschulden geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk. Het wetsvoorstel met deze maatregelen wordt dit voorjaar ingediend bij de Tweede Kamer.

Tip
Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

Meer weten?

Wil je graag een persoonlijk advies over dit onderwerp? Mail of bel: 088-3458430 en vraag naar Johan de Beuze.