Subsidieregeling praktijkleren

Heb je het afgelopen schooljaar leerlingen of studenten begeleid binnen jouw onderneming? Het kan zijn dat je dan gebruik kunt maken van een subsidie in het kader van de ‘Subsidieregeling praktijkleren’. Met deze subsidieregeling kun je maximaal € 2.700 krijgen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar. Of je van deze regeling gebruik kunt maken en hoe je de subsidie aanvraagt, lees je hierna.

Voor wie en onder welke voorwaarden?

Heb je het afgelopen jaar een vmbo- of mbo-leerling begeleid? In dat geval moet jouw onderneming een erkend leerbedrijf zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heb je een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kun je de subsidie krijgen als de onderwijsinstelling van de student jouw onderneming aanmerkt als een onderneming/organisatie die goede begeleiding geeft. Je krijgt dan een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten.
Je komt ook in aanmerking voor de subsidie als je een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het Praktijkonderwijs (PRO) en voor de entreeopleiding in het vmbo.
Naast de genoemde voorwaarden is ook vereist dat je in het bezit bent van een geldige (praktijkleer)overeenkomst, die door jou is ondertekend en door de leerling/student en de onderwijsinstelling. Ook moet de beroepsopleiding een volledig onderwijsprogramma betreffen en diplomagericht zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats per studiejaar. Je ontvangt de subsidie na de stageperiode in de verhouding van de periode waarin je daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in jouw bedrijf hebt verzorgd. Een leerling/ student of toio kan dus elk moment van het studiejaar bij jou starten of stoppen. Je krijgt dan naar verhouding een tegemoetkoming in de gemaakte begeleidingskosten.

Deadline subsidieaanvraag

Het is van groot belang dat je de aanvraag voor het schooljaar 2017/2018 (1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018) op tijd indient. Je doet dit na afronding van de praktijkleerstage maar uiterlijk op 17 september 2018, 17.00 uur. De aanvraag dien je digitaal in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Je krijgt uiterlijk 15 december 2018 bericht of de subsidie wordt toegewezen. Zo ja, dan staat de subsidie binnen 2 weken op je bankrekening.

Meer weten?

Wil je graag een persoonlijk advies over dit onderwerp? Mail of bel: 088-3458430 en vraag naar Johan de Beuze.