Trouwen in 2018 met gevolgen voor je aandeel in een maatschap, vof of cv

Stap je in 2018 in het huwelijksbootje of ga je een geregistreerd partnerschap aan en heb je samen met je partner een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? Dan heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen mogelijk gevolgen voor je.

Tot de beperkte gemeenschap behoren namelijk alle goederen die al voor de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden.
Ieder  wordt voor 50% gerechtigd tot dit gezamenlijke vermogen. Toegepast op de aandelen in een maatschap, vof en een cv ligt de conclusie voor de hand dat deze aandelen zonder nadere regeling de gemeenschap in gaan.
De vof en cv hebben wel een afgescheiden vermogen, maar dit houden jij en je partner dan toch samen. Bij een gelijke verdeling (50-50) hoeft de opname in de gemeenschap niet direct ongewenste gevolgen te hebben. Maar een ongelijke verdeling komt met name bij  personenvennoot-schappen nogal eens voor. Zo kunnen de kapitalen van jouw en je partner uiteenlopen. Dat geldt ook voor de aandelen in de jaarwinst en/of in de liquidatiewinst, maar er kan ook sprake zijn van een voorbehoud in stille reserves. Al deze verschillen worden glad gestreken als je niets regelt  voordat je in het huwelijksbootje stapt of het partnerschap aangaat.

Huwelijkse voorwaarden
Wil je niet dat jouw aandelen in de maatschap, vof of cv met je partner bij helfte terechtkomt in de beperkte gemeenschap van goederen? In dat geval doe je er verstandig aan om voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opstellen door een notaris.