Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgeversVoor werkgevers zijn enkele financiële regelingen in het leven geroepen die moeten stimuleren om personeel uit een bepaalde doelgroep in dienst te nemen. Deze zijn:

  • scholingsvoucher
  • plaatsingsfee
  • mobiliteitsbonus
  • premiekorting

Per 1 januari 2015 verandert er het een en ander in deze regelingen.


Scholingsvoucher en plaatsingsfee nu ook voor 50-plussers!

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor mensen met een WW-uitkering. Sinds 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruik maken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook de andere voorwaarden zijn versoepeld: Een werkzoekende hoeft niet meer drie maanden werkloos te zijn voordat hij een scholingsvoucher kan aanvragen. En een werkzoekende mag de scholingsvoucher nu ook gebruiken om een ervaringscertificaat (EVC) te halen. Tot slot is het maximale bedrag van de scholingsvoucher verhoogd naar € 1.000.

Ook voorwaarden plaatsingsfee versoepeld
De plaatsingsfee is een subsidie voor intermediairs; bijvoorbeeld een uitzendbureau of re-integratiebureau. Zij kunnen deze subsidie aanvragen als zij een werkzoekende met een WW-uitkering aan werk hebben geholpen. Ook voor deze regeling geldt dat de leeftijdsgrens is verlaagd naar 50 jaar en dat de werkzoekende niet eerst drie maanden werkloos hoeft te zijn. Daarnaast mogen intermediairs langer over de aanvraag doen: 45 dagen in plaats van 30 dagen.

Leeftijd mobiliteitsbonus gaat omhoog
U kunt straks een mobiliteitsbonus krijgen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Nu is dit nog 50 jaar of ouder.
De wijziging gaat in per 1 januari 2015. Ontvang je in 2014 een werkbonus voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, die niet ouder is dan 56 jaar? Dan blijft de mobiliteitsbonus hetzelfde als in 2014.

Premiekorting voor jongere werknemer
Neem je een werknemer met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst die minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud is? Dan kun je een premiekorting voor jongere werknemers krijgen. Deze premiekorting kun je sinds 1 juli 2014 in de aangifte loonheffingen verwerken. De Belastingdienst voert namelijk deze premiekorting jongere werknemer uit.

Meer informatie
Een compleet overzicht van financiële voordelen vindt je op www.uwv.nl.