Afschaffen pensioen eigen beheer feit

Pensioen Eigen beheer afgeschaftDe Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vanaf 1 april 2017 door directeur-groot-aandeelhouders geen nieuwe pensioenaanspraken meer mogen worden opgebouwd in eigen beheer.

Er geldt een coulanceperiode van 3 maanden om de pensioenregeling premievrij te maken.Voor de op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet uiterlijk 31 december 2019 worden gekozen tussen afkoop, omzetting in een ODV of premievrije voortzetting van de pensioenregeling. Bij de keuze voor afkoop en omzetting in een ODV is de fiscale waarde op het afkoop- of omzettingsmoment van belang. Dat betekent dus een tussentijds extra rekensommetje.

De DGA zal een aantal keuzes moeten maken. Het is belangrijk om de uitwerking van deze keuzes vast te leggen in overeenkomsten. Zo zal de keuze voor afkoop, omzetting in een ODV of het premievrij voortzetten van de pensioentoezegging moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de DGA en de BV. Het is aan te raden om nu al secuur vast te leggen hoe de echtgeno(o)t(e) van de DGA bij een toekomstige echtscheiding wordt gecompenseerd voor het prijsgeven van rechten in geval van afkoop of omzetting in een ODV.

Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp kun je onder andere vinden op Accountant.nl.

Wil je graag een persoonlijk advies over dit onderwerp? Mail of bel: 088-3458430 en vraag naar Johan de Beuze.