Cookies

Om van onze site gebruik te maken, hoef je je niet aan te melden. Als je onze site alleen maar even bezoekt, vergaren wij geen persoonsgegevens, behalve tot op zekere (beperkte) hoogte via het gebruik van ‘cookies’, hetgeen hierna wordt toegelicht.

Wat is een cookie?
Een ‘cookie’ is een stukje technologie met behulp waarvan onze site bepaalde informatie (een ‘identifier’) in je browser kan opslaan en die alleen wordt toegepast terwijl je onze site bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze site alleen maar even bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden.

Als je geen cookie van onze site wilt ontvangen, dan kun je de browser zodanig instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt, zodat je kunt beslissen of je de cookie wel of niet wilt accepteren. Houdt er echter rekening mee dat wanneer je geen cookies accepteert, je wellicht niet van alle mogelijkheden van de site gebruik kunt maken.