Contract arbodienst verplicht

Sinds 1 juli 2017 is het voor werkgevers verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Hierin moet ten minste worden vastgelegd wat de wettelijke taken zijn.Het gaat om toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte en het aanbieden van het periodiek geneeskundig onderzoek. Ook geldt er de verplichting om een werknemer toe te laten voor consultatie door de bedrijfsarts, bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts en een second opinion door een andere bedrijfsarts voor de werknemer. Dit zijn minimumeisen. Uiteraard kunnen er meer afspraken worden gemaakt. Ontbreekt dit basiscontract, dan kan de arbeidsinspectie onmiddellijk een boete opleggen. Herstel is niet meer mogelijk.

Het is dus belangrijk om bij bestaande contracten met een arbodienst na te gaan of aan de nieuwe verplichtingen voldaan wordt. Als er nog geen contract met een arbodienst is afgesloten dan is het zaak dit op korte termijn te doen!

Meer informatie is te vinden op ondernemersplein.nl