Blog

Subsidieregeling praktijkleren

Heb je het afgelopen schooljaar leerlingen of studenten begeleid binnen jouw onderneming? Het kan zijn dat je dan gebruik kunt maken van een subsidie in het kader van de ‘Subsidieregeling praktijkleren’. Met deze subsidieregeling kun je maximaal € 2.700 krijgen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar. Of je van deze regeling gebruik kunt maken en hoe je de subsidie aanvraagt, lees je hierna. “Subsidieregeling praktijkleren” verder lezen

Btw op oninbare vorderingen? Vraag op tijd om teruggaaf!

Sinds 1 januari 2017 kan je de afgedragen btw op oninbare vorderingen via de reguliere btw-aangifte terugvragen. Maar wanneer dat kan, bepaal je niet zelf. Daarvoor zijn regels opgesteld. Zo bepalen die regels ook dat je nu al in actie moet komen om de afgedragen btw over oninbare vorderingen van vóór 2017 terug te krijgen.  “Btw op oninbare vorderingen? Vraag op tijd om teruggaaf!” verder lezen

Uitbetalen en uitruilen overuren

Je moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast
gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald. “Uitbetalen en uitruilen overuren” verder lezen

Trouwen in 2018 met gevolgen voor je aandeel in een maatschap, vof of cv

Stap je in 2018 in het huwelijksbootje of ga je een geregistreerd partnerschap aan en heb je samen met je partner een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? Dan heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen mogelijk gevolgen voor je. “Trouwen in 2018 met gevolgen voor je aandeel in een maatschap, vof of cv” verder lezen